Responsive image

Bezpieczeństwo

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, dlatego też nasi Klienci którzy korzystający z usług kancelarii doradztwa podatkowego mają gwarancje określonych zasad, którymi kieruje się kancelaria przy wykonywaniu usług. Kluczowym aspektem gwarancji w stosunku to klienta jest gwarancje zachowania tajemnicy zawodowej. Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach.

Dodatkowo obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa, obejmuje wszystkie uzyskane przez doradcę podatkowego informacje. Doradca podatkowy obowiązany jest zabezpieczyć informacje przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Warto podkreślić iż obowiązek ciążący na doradcy zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie, i trwa także po ustaniu stosunku prawnego z klientem.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego dokłada wszelkich należytych starań aby dane naszych Klientów oraz ich pracowników były należycie chronione.

Ochronę danych traktujemy jako nasz obowiązek zawodowy.